Omlet bloggen

Fugle der danner par for livet

Det siges at fugle vælger deres mage på Skt. Valentinsdag. Et sjældent antal er kun nødt til at træffe dette valg én gang og bliver hos den samme mage, så længe begge fugle lever.

Der er noget romantisk tiltalende ved denne idé om fugle, der holder sammen for livet. Men ikke mange arter følger denne livsstil. De trofaste få inkluderer mange arter af gæs og svaner, flere ugler og ørne og nogle af pingvinerne. Mange andre er ‘serielt monogame’, hvilket betyder, at de holder sig til en mage gennem en enkelt ynglesæson, men ikke hele livet. Det anslås at 90% af fuglearterne er i denne kategori.

En mage for livet er noget meget sjældnere. Papegøjer i fangenskab holder normalt sammen med en mage, da deres udvalg er begrænset. Men hele idéen om fugletroskab fanges bedst i billedet af to dværgpapegøjer (også kaldet ”lovebirds”), der sidder tæt sammen og gnider næb.

Hvad er fordelen ved at holde sig sammen for livet?

Ungerne af rovfugle såsom ugler og ørne vokser langsomt. At opdrætte en stor fugl såsom en fiskeørn eller en gylden ørn tager omkring tre måneder fra æglægning til uafhængighed. Det hjælper med at spare tid, hvis forældrene begynder at opdrætte deres unge tidligt i sæsonen, helst i samme rede som sidste år. Længere tids parringsdanse og redekonstruktion er simpelthen forsinkelser, og noget der kan undgås, hvis to fugle genoptager deres gamle forhold hvert år.

Fordelene ved trofasthed kan synes mindre indlysende for mindre fugle. Men det sikrer, at begge forældrefugle fokuserer på vellykket opdræt af deres unger. Alternativet er polygami, hvor hannen forsvinder for at parre sig med andre fugle og dermed lægger al presset på hunfuglen for at fodre ungen. I en hård sæson kan det at have to forældre, der samarbejder, gøre forskellen mellem liv og død for ungerne.

De fleste arter, der danner par for livet, lever faktisk ikke sammen uden for yngletiden. Ikke i naturen, i det mindste. Men der findes én berømt undtagelse – Lovebirds.

Dværgpapegøjer holder sammen

Dværgpapegøjer tager det at være par for livet meget alvorligt. De fleste andre ‘trofaste’ fugle genopdager deres uafhængighed uden for yngletiden, men dværgpapegøjer lever op til deres navn 24/7, 365 dage om året.

Som de fleste papegøje arter lever alle de ni arter dværgpapegøjer i naturen i flokke, og deres sociale organisation er baseret på par. De stærke bånd involveret forhindrer skænderier og kampe i parringssæsonen. Det er et fredsbevarende system, der fungerer så godt, det er overraskende, at andre arter ikke har fulgt en lignende evolutionsretning.

Dværgpapegøjer danner bånd på grænsen til jalousi. Det kan godt være de er det perfekte eksempel på fuglekærlighed, men de vil afværge enhver indtrængende. Det anbefales at holde par adskilt fra andre fugle i stedet for at inkludere dem i en blandet voliere – medmindre du har en enorm plads, hvor gnavne eller jaloux fugle let kan finde plads væk fra hinanden.

En dværgpapegøje som har mistet sin mage, eller én der holdes på egen hånd, vil blive deprimeret. Den vil længes, stoppe med at spise, skræppe og blive irritabel. Undtagelserne er de fugle, der er blevet håndteret fra en ung alder og har knyttet et tæt bånd med deres menneskelige ledsager. Deres kærlighed er lige så ægte med en menneskelig ‘mage’ som med en med fjer.

Der er dog ulemper ved dette. En tæt knyttet dværgpapegøje vil gylpe mad op til dig og skal afholdes fra at forsøge at parre sig!

Zebrafinker – Finkernes svar på ‘Lovebirds’

De fleste fugle, der lever i flok, er monogame – det vil sige, de har kun én mage hver yngletid – men Zebrafinken tager det et skridt videre. Mange ejere tror, at fuglens vane for at danne par for livet er noget, der kun sker i fangenskab, hvor udvalg af mager er begrænset. Men den lille zebrafinke er lige så tro som dværgpapegøjen, selv i naturen.

I fangenskab kan der opstå problemer, når fuglene dør, eller når der tilføjes nye fugle. En single fugl i en gruppe af zebrafinker vil have svært ved at finde en mage uden kamp. Af denne grund er det ironisk nok faktisk bedst at holde disse finker parvis i stedet for i store flokke eller i ulige antal, da en single fugl kan blive tvunget til at blive enten en bølle eller deprimeret og udstødt.

Der er kærlighed i luften

Naturen har fundet alle mulige måder at sikre, at den næste generation af fugle kommer til. I den ene ende sidder gøgen, der intet ansvar tager for opdragelse eller forhold af nogen art. Dernæst kommer de fugle, der tager ‘mange-mager’ tilgangen. De fleste vælger dog én mage per sæson.

Men der er noget særligt tiltalende ved de få arter, der danner par for livet. For fugleejere der har dværgpapegøjer og zebrafinker er romantik en daglig kendsgerning.

This entry was posted in Fugle


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *