Omlet bloggen

Hvad er reglerne om fugleinfluenza for hønseholdere, og hvilke vilde fugle spreder sygdommen?

Fugleinfluenza er tilbage i nyhederne, og der er indført visse regler for hønseholdere. Under disse omstændigheder er det naturligt at spørge, om vilde fugle udgør en stor risiko.

Vilde fugle er ikke den vigtigste kilde til sygdommens spredning, selvom de kan fungere som reservoirer for virussen. Det er menneskelige kommercielle aktiviteter forbundet med fjerkræbesætninger, der er den største årsag til fugleinfluenzaens spredning over hele verden. Hvis du bare holder et par høns, kan de fleste risici undgås ved enkle hygiejnemæssige og beskyttende foranstaltninger.

Fugleinfluenza

Som navnet antyder, er fugleinfluenza-virus en form for influenza, der er biologisk tilpasset fugleværter. Fugleinfluenza er ikke en virus, der er specifik for høns og fjerkræ, og i teorien kan enhver fugl, vild eller tam, blive inficeret. Sygdommen har altid været til stede på et eller andet sted i verden, og sikkerhedsrisikoen for danske vilde fugle og fugleholdere er i øjeblikket ret høj.

Fugleinfluenza – gode nyheder og dårlige nyheder

I teorien kan enhver art af vilde fugle få influenza. Vandfugle som gæs, svaner og ænder menes at være vigtige bærere af sygdommen og viser undertiden ingen symptomer selv. Høns, der kommer i kontakt med sygdommen, vil sandsynligvis blive smittet.

Men lad os først se på de gode nyheder. Risikoen for menneskers sundhed fra vilde fuglesygdomme, herunder fugleinfluenza, er ekstremt lav. I 99,9% af tilfældene har mennesker, der er ramt af den meget smittefarlige H5N1-stamme af fugleinfluenza, fået den fra intensivt opdrættet fjerkræ. Sygdommen overføres ikke let fra menneske til menneske, og ifølge statens serum institut er den type fugleinfluenza, der lige nu præsenterer en risiko for danske fugle, faktisk aldrig set overført til mennesker.

Tilsvarende er det usandsynligt, at høns, der holdes i hønsegårde og med almindelig sund fornuft, vil få sygdommen. Medmindre du bor i et område, der lider under et stort fugleinfluenzaudbrud, er det usandsynligt, at besøgende på dit foderbræt bærer sygdommen.

Nu til de dårlige nyheder… Hvis bare én vild fugl ud af tusind bærer fugleinfluenzaen, er det stadig en for mange. Lige meget hvordan man ser på det, så er baghavehøns i en vis fare. Derfor blev der indført nye regler og nye tiltag i november 2020.

Hvad er reglerne for hønsehold på grund af fugleinfluenza?

Fra d. 6. november 2020 blev det et lovkrav for alle fjerkræholdere at holde deres fugle indhegnet, og større indhegninger skal desuden være overdækket. Hvis din indhegning er på 40m2 eller derunder, dvs. de fleste hobbyhønseholdere, er der intet krav om overdækning, dog anbefales det alligevel af Fødevarestyrelsen.

 

Følgende lovkrav gælder for alle fjerkræholdere, inklusive hobbyhønseholdere:

 • Fjerkræ skal være indhegnet.
 • Foder- og vandtrug skal placeres under fast tag for at forhindre at vilde fugle tiltrækkes.
 • Ænder og gæs skal holdes fysisk adskilt fra andet fjerkræ.
 • Overfladevand og regnvand må ikke bruges til vanding af fjerkræ.
 • Udendørsbassiner skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang.

Yderligere foranstaltninger, som det er en god idé at tage:

 • Overdæk hønsegården med fast tag, net eller mågetråd.
 • Tjek indhegning og overdækning dagligt.
 • Lad ikke andre mennesker end ejerne selv gå ind i hønsegården.
 • Desinficer tøj, fodtøj, udstyr og andre ting, der er blevet brugt til rengøring af hønsehuset og gården samt fodertrug, vandtrug osv.
 • Anvend det samme fodtøj hver gang du går ind i gården eller indhegningen, og brug ikke det fodtøj til noget andet formål (gåture, indkøb osv.)
 • Gør arealet i og omkring hønsegården så uattraktivt som muligt for vilde fugle og skadedyr (da disse også kan sprede sygdommen). Ryd op i hønsegården dagligt, fjern affald, nedfaldsfrugt, æg osv. Klip græsset kort omkring gården og fjern også nedfaldsfrugt her. Hold foderbrætter til vilde fugle væk fra hønsegården.

Fugleinfluenza hos vilde fugle

Chancerne for, at et menneske får fugleinfluenza direkte fra fugle, der besøger haven, er praktisk talt nul. Dette giver dog ikke grund til at slække på grundlæggende forholdsregler, især hvis du holder høns. Det er vigtigt at holde fuglefoderstationer rene for at undgå opbygning af fugleklatter og skimmel. Disse kan påvirke vilde fugles sundhed og sænke deres immunforsvar. Du bør altid vaske dine hænder efter genopfyldning eller rengøring af en foderstation eller efter enhver situation, der bringer dig i kontakt med fugleklatter (f.eks. fodring af ænderne i parken).

Syge eller døde vilde fugle må ikke berøres. Fund af døde vilde fugle kan indrapporteres via Fødevarestyrelsens hjemmeside eller direkte via din smartphone med Fødevarestyrelsens app “Fugleinfluenza tip”.

Hvordan ved jeg, om min høne har fugleinfluenza?

Høns med fugleinfluenza viser forskellige symptomer. De kan være mindre aktive end normalt, og de mister deres appetit og viser tegn på nervøsitet. Deres ægproduktion vil falde, og til sidst vil deres kamme og hagelapper se hævede ud med en blå misfarvning. Andre symptomer på fugleinfluenza hos fjerkræ inkluderer hoste, nysen og diarré. Desværre er mange af disse symptomer på fugleinfluenza også forbundet med andre lidelser, så en dyrlæge bliver nødt til at stille diagnosen.

Det kan tage 14 dage for et fugleinfluenzaudbrud at sprede sig gennem en flok. Nogle inficerede fugle udviser muligvis ingen tegn, selvom de stadig er potentielle virusbærere. Andre kan blive syge og dø meget hurtigt.

Hvordan behandler man fugleinfluenza hos høns

Du kan reducere risikoen for fugleinfluenza i dit fjerkræ ved at følge de seneste retningslinjer fra Fødevarestyrelsen. På deres hjemmeside kan du også finde nyttig vejledning samt seneste nyt om fugleinfluenza i Danmark.

Den eneste metode til forebyggelse af fugleinfluenza er at vaccinere flokken. Hvis fugleinfluenza rammer en flok, skal hele flokken aflives.

De vigtigste pointer

 • Reglerne om indhegning af fjerkræ gælder for alle
 • Fodring af vilde fugle i haven er stadig sikkert
 • Enkle sikkerhedsforanstaltninger og gode rengøringsvaner minimerer faren

This entry was posted in Høns


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *