Begrænset tilgængelighed som følge af høj efterspørgsel. Se venligst vores side med lager information for at finde flere oplysninger.

Omlet bloggen

Lær at forstå hakkeordenen

Fire høns rundt om deres Eglu Cube hønsehusEn flok høns kan let give indtryk af fred og fordragelighed. Men sådan er det slet ikke!

Enhver hønseflok, uanset om den består af to fugle eller 200, har en hakkeorden. Denne afgør, hvem der er toppen af poppen, og hvem der er bundproppen!

Hakkeordenen falder generelt på plads af sig selv. De mere dominerende fugle vil hævde sig selv, og de andre finder hurtigt deres plads i hierarkiet. Høner, der vokser op i samme hønsehus eller lade, klarer dette uden megen ståhej, men hvis to dominerende fugle bliver sat sammen, vil de kæmpe om at få dominans. Dette involverer masser af flappen og hakken, men resulterer sjældent i alvorlig fysisk skade. Alle høner, der sparrer på denne måde, skal overlades til det i et minut eller to, medmindre du frygter, at en af dem vil blive alvorligt såret. Hvis du griber ind for tidligt, begynder slaget bare igen, så snart du vender ryggen til.

Pointen er, at når først det fjedrede håndgemæng er overstået, bliver hakkeordenen slået fast, og så behøver du slet ikke at gribe ind. Det er meget sjældent, at en høne er så aggressiv, at hun ligefrem går rundt og opsøger kamp, når hierarkiet allerede er etableret.

Hvis du er bekymret for sikkerheden når hønsene er oppe at toppes, kan du adskille dem ved at klappe dine hænder sammen og skræmme dem fra hinanden og derefter fysisk fjerne en fra slagmarken. Hvis du har mistanke om, at der kan være flere slagsmål i vente, før tingene falder helt på plads igen, så kan lidt vaseline på kammen og hagelapperne også minimere skader.

Høns har brug for masser af plads. Hvis de går for tæt sammen om dagen, kan de godt begynde at hakke til hinanden (et problem der rammer store flokke, som holdes til masseproduktion af æg eller kød). For at forhindre dette skal du sørge for, at gården ikke er overfyldt.

Hvis en dominerende høne begynder at afholde de andre fra mad- og vandforsyningen, skal du sætte en anden foder- og vandstation op for at undgå spændinger. Distraktion er en anden effektiv metode til at afværge problemer. Nogle majskolber eller kålhoveder, eller endda nogle cd’er, der hænger lige i hakkehøjde, vil aflede aggressive fugles næb til andre ting.

En ændring i hakkeordenen

Der er generelt enighed om, at de mest aggressive høner findes øverst i hakkeordenen. Men sommetider virker det til, at en høne stiger til tops med meget få hak involveret. Der er faktisk indirekte beviser, der peger på, at fuglenes kamme kan spille en rolle. Høns med store, oprejste kamme har en tendens til at være højere placeret i hakkeordenen end fugle med mindre imponerende kamme.

Hvis en dominerende høne forlader flokken, indtræder hakkeordenen i en overgangsperiode, og der kan være nye udbrud af fjedrede fejder, før den nye orden etableres. En ellers sagtmodig høne kan pludselig finde sig selv øverst i hierarkiet, og dette er især almindeligt, hvis hun er en af de ‘gamle damer’, som pludselig skal holde styr på en stadig strøm af unge høns, der kun lige er begyndt at lægge æg.

Når man introducerer nye høns til en eksisterende flok, skal de nyankomne holdes i en indhegning adskilt fra den gamle garde i en uges tid for at lade alle vænne sig til hinanden. Det kan resultere i ren tragedie, hvis man sætter nye fugle direkte ind til de gamle, da den eksisterende flok godt kan finde på at rotte sig sammen mod de nye og hakke dem. Når først en høne trækker blod, har de andre en tendens til at deltage i hakningen, og det kan i sidste ende resultere i død.

Hakkeordenen kan også ændre sig, hvis en dominerende høne bliver syg eller hvis hun bliver skruk og bruger sin tid på at sidde på æg. Hvis hun får lov til at leve et fuldt liv og dø af naturlige årsager, kan hun muligvis også miste sin øverste placering i hakkeordenen hen imod slutningen, og under disse omstændigheder bør du holde lidt øje med flokken for at sikre dig, at den gamle fugl ikke bliver til hakkeoffer.

At være i toppen af hakkeordenen handler dog ikke kun om mobning og terror! De øverste høns beskytter flokken ved at holde øje med eventuelle farer og fører også de andre fugle til spændende nye madkilder og gode hakkesteder.

Hønernes hakkeorden forsvinder ikke helt, hvis haner er en del af flokken, men hanen vil næsten altid være øverst i ordenen, medmindre han er usædvanligt sky og den øverste høne er usædvanligt dominerende. Hønerne vil dog stadig have en hakkeorden imellem sig. Det er også nødvendigt at understrege, at der aldrig skal være mere end én hane for hver 15 høns, ellers bliver tingene meget ubalancerede, hanerne kæmper, og hønerne kan blive fysisk misbrugt.

Det kræver organisation at leve sammen i en flok. Men så længe du giver hønsene nok plads og holder øje med tingene for at sikre dig, at hakningen ikke bryder ud i åben krig, så har naturen en vidunderlig måde at tage sig af tingene på.

This entry was posted in Høns


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *